O nama

NPKLM vodovod d.o.o. je društvo u vlasništvu devet općina i tri grada, a temeljni kapital i upravljačka prava podijeljeni su na slijedeći način: Prema Zakonu o trgovačkim društvima Društvom upravlja:
 1. Grad Korčula 18 %
 2. Grad Metković 12 %
 3. Općina Blato 11 %
 4. Općina Kula Norinska
 5. Općina Lastovo 8 %
 6. Općina Mljet 3 %
 7. Grad Opuzen 4 %
 8. Općina Orebić 12 %
 9. Općina Slivno 2 %
 10. Općina Smokvica 2 %
 11. Općina Ston 7 %
 12. Općina Vela Luka 12 %
 13.  Općina Lumbarda 3 %
 14.  Općina Janjina 2 %
 15.  Općina Trpanj 2 %
 1. UPRAVA DRUŠTVA
 • čini je direktor Društva Jakov Belić, dipl.ing.građ.
 1. SKUPŠTINA DRUŠTVA
 • čine je predstavnici vlasnika (načelnici, gradonačelnici ili njihovi opunomoćenici)
 1. NADZORNI ODBOR
 • čini ga sedam članova
 1. Igor Skaramuća – predsjednik nadzornog odbora
 2. Matej Lazarević – zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 3. Carl Ivelja  – član nadzornog odbora
 4. Perica Bačić – član nadzornog odbora
 5. Marija Šegedin – član nadzornog odbora
 6. Dragec Levak – član nadzornog odbora
 7. Hrvoje Biliš – član nadzornog odbora/predstavnik radnika
 • Povijest
 • Fotogalerija