Obrasci

Privola Neretvansko – Pelješko – Korčulansko – Lastovsko – Mljetskom vodovodu d.o.o., za prikupljanje i obradu podataka

Dozvola za posebne uvjete/ potvrdu glavnog projekta

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Podnošenje prigovora-reklamacija

ODLUKA o imenovanju povjerenstva za reklamaciju potrošača

Promjena vlasnika ili korisnika vodovodnog priključka
Za promjenu vlasnika ili korisnika vodovodnog priključka  treba dostaviti presliku ovjerenog dokumenta
(rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ugovor, ugovor o najmu, itd. ) Jedan od preduvjeta je da za su za postojeći vodovodni priključak podmirena sva dugovanja.

Zahtjev za   odvajanje, rekonstrukciju i premještaj podnose se isključivo pismeno na adresu društva ili na e-mail : info@npkl.com

Zahtjev za izvedbu vodovodnog priključka

Promjena korisnika vodovodnog priključka

Odluka o uvjetima za odobrenje količinskog rabata za isporučene vodne usluge od 3O% za poljoprivredne proizvođače