Ukoliko želite pristupiti Vašoj kartici molimo Vas da nam dostavite Vaš OIB na e-mail: racun@npkl.com . Nakon obrade podataka dostaviti ćemo Vam na Vaš e-mail pristupne podatke. Unaprijed zahvaljujemo, NPKLM vodovod d.o.o.